TÍNH NĂNG BÁN HÀNG (POS) NỀN TẢNG WEB

Sử dụng tên miền phụ từ IVM.VN (sub domain – vd: dung.ivm.vn) hoặc sử dụng tên miền độc lập của bạn (vd: dung.vn).

TÍNH NĂNG WEBSITE